Creatieve coach

Als creatieve coach ondersteunt Ariadne kinderen, jongeren en volwassenen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ze doet dat met allerlei creatieve werkvormen.
Afhankelijk van de ondersteuningsvraag helpt Ariadne bijv. bij het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, vermindering van faalangst en het opkomen voor jezelf.
Een eerste oriënterend contact is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Coaching en scholing

Ariadne ondersteunt onderwijsteams en zorgteams om met bijzondere creatieve werkvormen de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, of samenwerkings- en veranderingsvraagstukken in de zorg en het onderwijs heel concreet te ervaren en inzichtelijk te maken.

De creativiteit van kinderen

Elk kind heeft van nature een scheppend vermogen.
Het is de motor achter haar of zijn ontwikkeling.
Hoe zorgen we ervoor dat het scheppend vermogen groeit in plaats van vermindert?
Wat moeten we doen?
En wat niet?

De kunst is om een creatieve lijn te ontwikkelen binnen het eigen onderwijsprogramma van een basisschool. Samen. Integraal.
Zodat kinderen straks empathisch, sociaal, weerbaar en blij in de wereld staan.

Ariadne ondersteunt onderwijsteams en individuele onderwijsgevenden bij het zelf ontwikkelen van zo’n lijn. Ze laat ze op een heel bijzondere wijze ervaren hoe je die creatieve lijn koppelt aan en integreert in het reguliere lesprogramma. Op die manier wordt creativiteit een rode draad die het lesprogramma van de school ondersteunt en verrijkt. En die het kennisonderwijs stimuleert en positief beïnvloedt.
En niet onbelangrijk voor elke onderwijsgevende: hoe kan ik ervoor zorgen dat de ontwikkeling van het creatieve vermogen van een kind bijdraagt aan sociaal en empathisch gedrag?

Bezoeklessen voor basisscholen in Gelderland
Onder begeleiding van Ariadne gaan kinderen in allerlei werkvormen aan de slag met de vraag: “Kijk eens om je heen, wat zie je?”
Voor meer informatie: zie www.reizenindetijd.nl en www.erfgoedgelderland.nl.

Creativiteit binnen zorgteams/onderwijsteams

Teams in de zorg en het onderwijs staan voor grote uitdagingen.
Dat vraagt om kunde en vaardigheden, maar vooral ook om creativiteit.
Creativiteit voor vraagstukken van samenwerking en veranderingsprocessen.

Ariadne helpt zorgteams en onderwijsteams om met creatieve werkvormen vraagstukken te onderzoeken, experimenten aan te durven, oplossingen te ervaren, en te reflecteren op de resultaten.
Om dat proces in gang te zetten put zij volop uit de onorthodoxe methoden die beeldend kunstenaars gebruiken om tot een goed resultaat te komen.

Meer weten?

Bel of mail:
06 – 13 73 03 09
ariadneleefoge@kpnmail.nl