Creatieve coach

Als creatieve coach ondersteunt Ariadne kinderen, jongeren en volwassenen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ze doet dat met allerlei creatieve werkvormen.
Afhankelijk van de ondersteuningsvraag helpt Ariadne bijv. bij het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, vermindering van faalangst en het opkomen voor jezelf.
Een eerste oriënterend contact is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Coaching en scholing

Ariadne ondersteunt onderwijsteams om met bijzondere creatieve werkvormen de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, of samenwerkings- en veranderingsvraagstukken in het onderwijs heel concreet te ervaren en inzichtelijk te maken.

De creativiteit van kinderen op de basisschool

Elk kind heeft van nature een scheppend vermogen.
Het is de motor achter haar of zijn ontwikkeling.
Hoe zorgen we ervoor dat het scheppend vermogen groeit in plaats van vermindert?
Wat moeten we doen?
En wat niet?

Elk kind heeft een creatief vermogen

Ariadne ondersteunt basisscholen bij de creatieve invulling van themagericht onderwijs.
Zij zorgt dat de werkvormen aansluiten bij de behoefte van de school, het onderwijsteam en individuele onderwijsgevenden. Zij gebruikt daarbij een grote variëteit aan materiaal en middelen. In overleg kan zij één of meerdere lessen geven waarbij de kinderen leren onderzoeken, experimenteren, creëren en reflecteren. In overleg kan dat plaatsvinden in één of meerdere lessen.
Ze kan het toespitsen op de onderbouw, de middenbouw, de bovenbouw of het schoolbreed laten plaatsvinden. Haar lessen hebben als doel dat de ontwikkeling van het creatieve vermogen van de kinderen groeit, en dat hun sociaal en empathisch gedrag wordt gestimuleerd.
Voorbeelden van projecten die zij voor basisscholen ontwikkelde, zijn o.a.: ‘Samen een hedendaagse Rembrandt maken’. ‘Op avontuur met kleuren’. ‘Van wortel naar blad naar bloem’.

Samenwerken met hart en hand…

Creativiteit binnen onderwijsteams

Teams in het onderwijs staan voor grote uitdagingen.
Dat vraagt om kunde en vaardigheden, maar vooral ook om creativiteit.
Creativiteit voor vraagstukken van samenwerking en veranderingsprocessen.

Ariadne helpt onderwijsteams om met creatieve werkvormen vraagstukken te onderzoeken, experimenten aan te durven, oplossingen te ervaren, en te reflecteren op de resultaten.
Om dat proces in gang te zetten put zij volop uit de onorthodoxe methoden die beeldend kunstenaars gebruiken om tot een goed resultaat te komen.

Meer weten?

Bel of mail: